Đăng tin tuyển dụng - Job tuyển dụng

Đăng tin tuyển dụng

Post a New Job

  • Giải quyết vấn đề
  • Thiết Kế Đồ Họa
  • biết tiếng trung
  • tốc độ đánh chữ 40/p
  • Cẩn thận
  • Biết sử dụng máy tính . hiểu biết về game
  • kĩ năg tư vấn khách và chốt khách
  • kĩ năng làm việc theo team
  • sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ cho markrting -digital -seo
  • Giao tiếp giỏi
  • Self-study
  • Nhanh nhẹn
  • Nói chuyện tốt
  • Giọng hay
  • Quản lý

Other Information

Apply Job Questions

File Attachments

Upload Files

Address / Location

By clicking checkbox, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy